RÖK- & BRANDSANERING

…GER NYTT LIV ÅT ILLA MEDFARNA LÄGENHETER

Rökning skadar inte bara oss människor utan även vår omgivning, rökning ger missfärgningar och dålig lukt inomhus.
Vid brand krävs genomgående sanering av bostad/lokal vilket vi tar hand om.

Vad kan vi göra åt det?

  • Sanering av dålig lukt från rökning
  • Sanering av nikotin och sot miss-färgningar
  • Lättare brand sanering
  • Sanering av lättare rökskador
  • Sanering av andra dåliga lukter som avföring från våra husdjur som ett exempel.