ALLERGISTÄDNING

…FÖR EXTRA KÄNSLIGA PERSONER

En större mängd damm och partiklar i inomhusluften irriterar slemhinnorna och har visat sig vara allergiframkallande. De partiklar som lätt tränger ner i luftrören är speciellt ansträngande för människor med allergier. Från fibrer i kläder, pälsdjursallergener, rester från mat och papper samt mikro-organismer är bara några exempel på ämnen som i stor mängd blir ger en ansträngd miljö.

Även den verksamhet som förekommer i en lokal påverkar luftkvaliteten. Ökad aktivitet ger ökad uppvirvling av damm. Dagens problem är att städningen inte alltid anpassad till det antal personer som vistas i lokalen.

Viktigt vid allergistädning
• Daglig städning av lokaler
• Inredning och möbler och fria ytor skall vara enkla att städa
• Klädda möbler ska ha avtagbara och tvättbara överdrag
• Vid golvvård får inte kemikalier användas